Installatiebedrijf en IJzerwaren
de Eiken 1
7491 HP Delden
074-3777077
facebook twitter info@tendamdelden.nl
Diensten:

Inspecties


Inspectie elektrische installatie


Bij gebruik van uw elektrische installatie kan er door de jaren heen "slijtage" ontstaan. U kunt denken aan: Beschadigen van wandcontact dozen, uitbreiding van meterkast, niet meer toerijkende kabeldiktes door uitbreiding. Om u installatie weer volgens de normen te laten functioneren, wordt de kans op ongelukken en brand verminderd. Het inspecteren van de elektrotechnische installatie kan Ten Dam Installatietechniek geheel verzorgen. Zowel het opstellen van het inspectieplan, het uitvoeren van de inspectie en meting, alsmede het opstellenen van een duidelijk inspectierapport kan door ons worden gerealiseerd.


Inspectie noodverlichting

Een gebouw met noodverlichting helpt in een belangrijke mate mee voor een veilige situatie voor bezoekers en/of werknemers. Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk (en verplicht) dat de noodverlichtings-installatie regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zonodig hersteld.
Wij kunnen deze controle uitvoeren.
Wanneer er nog geen noodverlichting aanwezig is kunnen wij u hiermee uiteraard ook helpen met het opstellen van een noodverlichtingsplan (vluchtroute bepalen, tekeningen, armaturenlijst) en het monteren van de armaturen.Inspectie Brandmeldinstallatie

In bepaalde gevallen is het verplicht om de brandmeldinstallatie maandelijks te controleren. Deze verplichte periodieke controles kunnen (en mogen) wij als "Opgeleid Persoon" (OP) voor u verzorgen.
Inspectie gasinstallatie

Doordat de verplichte keuring 20 jaar geleden is vervallen, verzuimen veel mensen om hun gasleidingen te (laten) controleren.
Vaak bij oudere woning is er sprake van een gaslekkage zonder dat dit wordt opgemerkt door de gebruiker. Wilt u zeker weten dat uw gasleidingen wel 100% gasdicht zijn laat uw gasleiding dan door ons op dichtheid controleren.

Inspecties kunnen worden uitgevoerd op basis van uren maar wij kunnen u ook een abonnement aanbieden.
Bekijk één van onze pagina's voor de onderhoudscontracten:

onderhoud noodverlichting

onderhoud brandmeld installatie