Installatiebedrijf en IJzerwaren
de Eiken 1
7491 HP Delden
074-3777077
facebook twitter info@tendamdelden.nl
Service en onderhoud:

Noodverlichting

Een gebouw met noodverlichting helpt in een belangrijke mate mee voor een veilige situatie voor bezoekers en/of werknemers. Om deze veilige situatie te behouden is het noodzakelijk (en verplicht) dat de noodverlichtings-installatie regelmatig wordt gecontroleerd, onderhouden en zonodig hersteld. Wij kunnen deze controle uitvoeren.

Voor het onderhoud van de noodverlichtinginstallatie zullen de armaturen en pictogrammen nagekeken worden op de volgende punten:

Visuele controle van het armatuur.
Functietest van het armatuur.
Vervanging lamp. (indien van toepassing)
Controle accu van het armatuur.
Opstellen rapport noodverlichtingsinstallatie.

Onderhoud UPS:
De armaturen die achter de noodstroomvoorziening (UPS) zitten worden als volgt getest. De spanning wordt van de UPS afgehaald gedurende 1 uur, branden de lichtbronnen achter deze noodstroom voorziening gedurende 1 uur non stop dan keuren we deze UPS als akkoord. Echter worden de lichtbronnen van deze armaturen ook jaarlijks vervangen om in nood situatie te proberen voorkomen dat de lichtbron defect zal zijn.

Vervangen TL buizen noodverlichting:
Wanneer een vluchtwegverlichting is uitgevoerd met TL buizen vervangen wij de continu brandende TL buis bij het jaarlijks onderhoud. Wij schuiven de nood-lamp door na de continu-lamp en plaatsen een nieuwe lamp in de nood-positie. Indien een TL buis enkel als nood-lamp wordt gebruikt zal deze eens in de 3 jaar vervangen worden

Vervangen accu noodverlichting:
De fabrikanten adviseren de accu na 4jaar, dus met de controle van het 5e jaar te vervangen om te kunnen garanderen dat de capaciteit van de accu voldoende is om de lichtopbrengst te waarborgen. Deze vervangen wordt door Ten Dam alleen uitgevoerd op uw uitdrukkelijke opdracht. U ontvangt van ons een offerte voor deze werkzaamheden en materialen die eventueel vervangen zullen moeten worden.

Reparaties:
Wanneer blijkt dat een noodverlichtingarmatuur niet voldoet en een reparatie zal moeten worden uitgevoerd, zult u van ons separaat een voorstel ontvangen. Wij gaan pas over tot reparatie na uw akkoord.

Voorrijkosten:
Bij het jaarlijks onderhoud berekenen wij geen extra voorrijkosten. Alleen bij een tweede bezoek voor reparaties,of vervangingen worden de voorrijkosten a € 50.00 opnieuw berekend.

Uitvoering werkzaamheden:
Wij zijn uitgegaan dat de werkzaamheden op normale werkdagen tussen 7.30 en 16.15 kunnen worden uitgevoerd, en de installatieplek toegankelijkheid vrij is en de installatietijd niet nadelig beïnvloed wordt.

Prijs wijziging:
Indien u gebruik wenst te maken van deze aanbieding en deze jaarlijks te laten herhalen dan moet er rekening gehouden met een prijsstijging van 5% per jaar.

Leveringsconditie:
Prijzen: prijzen ex BTW.
Betaling: 30 dagen netto.


Advisering:
Naast onderhoud kan Installatietechniek Ten Dam u ook van advies voorzien. Bijvoorbeeld bij het vervaardigen van een noodverlichtingplan, het vervangen van een bestaande verouderde installatie. Uit de praktijk blijkt dat mensen gemakkelijk in paniek raken, het uitvallen van de stroom vaak al in kleine ruimten raken ze al in paniek en weten niet meer wat ze moeten doen. Daarom is juist een jaarlijks goedgekeurde noodverlichtingsinstallatie belangrijk.